ฟีนูคอร์ (Fenucore) ฟื้นฟูตับอย่างตรงจุดด้วยสารสกัด Cynara Scolymus นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ดูผลได้ใน 1 เดือน

01

ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเป็นโรคตับ

02

การทำงานของตับผิดปกติเป็นอย่างไร

03

ไวรัสตับอักเสบยับยั้งอย่างไร

04

งาานวิจัยทางการแพทย์ที่ช่วยฟื้นฟูโรคตับ

05

ค่า SGOT และ SGPT สูงผิดปกติ

รับส่วนลดสุดพิเศษ 50%

ไขมันพอกตับ

เมตาบอลิซึมในในตับ ลดไขมันในเซลล์ตับ ยับยั้งการเกิดผังผืด

ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบเรื้อรัง

ยับยั้งการอักเสบในตับ ลดค่าตับ สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส

ตับแข็ง

ลดค่าตับ SGOT SQPT ลดอาการท้องบวม เท้าบวม ตาเหลือง

มะเร็งตับ

เสริมประสิทธิภาพการรักษาจากยาแผนปัจจุบัน ลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปสู่ส่วนอื่น

อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็น “โรคตับ”

ผลการรักษาจาก ฟีนูคอร์

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล

ผลการรักษาตับ โดย ฟีนูคอร์

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

จากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณะสุข

ผลการวิจัย

สารสกัดในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ซึ่งได้รับการพิสูจน์และทดลองจากผู้ใช้จริง

     ด้วยสารสกัดจาก Artichoke(Cynara scolymus) extract ซึ่งมีผลวิจัย ยืนยัน Clinical Proven ว่าช่วยแก้ ปัญหาโรคตับและยังได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากสถาบันและทีมแพทย์ ผ้ เชี่ยวชาญด้านผลิตภัฑณ์จริงมั่นใจได้ว่า เป็นสูตรอาหารเสริมที่ดีสุดสำหรับผู้ป่วย โรคตับอย่างแท้จริง

     อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์ในวรสาร ทางการแพทย์ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากมาย อาทิเช่น

– ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tunceli Universities Research Link : http://bit.ly/2r0LnUO
– International Journal of hepatology Volume 2016
Article ID 4030476, 6 pages วารสารทางการแพทย์เฉพาทางโรคตับที่ได้รับการยอบรับใน วงการแพทย์ซึ่งน้ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคดับและบทวิจัย Research Link : http://bit.ly/38J5uYB
– BioMed Research International Volume 2019
Article ID 4851279, 12 pages วารสารทางการแพกย์แบบสากลที่ตีพิพ์ผลจัยและนำเสนอบกดวาม ผลการรักษาทางการแพทย์มายาวนาน Research Link : http://bit.ly/2EnddO3

การทำงานของตับ

     ตับปกติ จะทำหน้าที่จัดการสารอาหารที่ดูดซึมในลำไส้ สะสมพลังงาน สร้างโปรตีนที่สำคัญต่อร่างกาย ผลิตน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยอาหารไขมันและกำจัดของเสียออกจากร่างกายที่เราได้มาจากอาหารหรือสารที่เรารับเข้าไปเช่น ยา กาแฟหรือแอลกอฮอลล์ แอลกอฮอล์ถือเป็นสารพิษต่อร่างกายหากบริโภคในปริมาณที่มากจนเกินไปจนตับไม่สามารถจำกัดสารพิษออกไปได้หมดอาจก่อให้เกิดภาวะไขมันสะสมจนนำไปสู่

     โรคไขมันพอกตับอย่างไรก็ตามแม้ผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันพอกตับได้ หากบริโภคอาหารจำพวกไขมันและระบบเผาผลาญของร่างกายมีความบกพร่อง เมื่อตับมีขนาดที่โตขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตับลดลง อาจทำให้มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายมากทำให้เซลล์ตับได้รับบาดเจ็บและเป็นแผล การไหลเวียนของน้ำดีผ่านตับหยุดชะงักสร้างความเสียหายต่อตับติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หากไม่ได้ทำการรักษาหรือปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจนภูมิคุ้มกันไม่สามารถจัดการกับเชื้อไวรัสได้ก็จะกลายเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรัง

     ซึ่งต่อมาสามารถพัฒนาจนเป็นโรคตับแข็งเมื่อตับได้รับความเสียหายและเกิดแผลเป็นถาวรมีเนื้อเยื่อพังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับส่งผลให้การทำงานของตับลดลง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโปรตีน การเก็บสะสมสารสำคัญและแร่ธาตุต่างๆ การทำลายสารพิษ รวมทั้งปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับ เมื่อร่างกายเสียสมดุลเซลล์บริเวณตับเกิดการแบ่งตัว เพิ่มจำนวนอย่างผิดปกติสามารถพัฒนามาเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด ซึ่งมักเกิดจากเซลล์ตับแข็ง พัฒนามาเป็นเซลล์มะเร็งตับที่ต้องระวังคือผู้ป่วยโรคมะเร็งตับไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ เนื่องจากไม่แสดงอาการที่ผิดปกติจนก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่

ฟื้นฟูได้อย่างไร? 

ไขมันพอกตับ

 • เพิ่มกระบวนการเผาผลาญในเนื้อตับและเซลล์ตับ จึงส่งผลให้ปริมาณไขมันในเนื้อตับถูกเร่งกระบวนการเผาผลาญเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ปริมาณไขมันในเนื้อตับจึงลดลงจนอยู่ในระดับปกติ
• ลดกระบวนการสร้างพังผืดไม่ให้เข้ามาหุ้มบริเวณเนื้อตับ จึงทำให้ภาวะการอักเสบของตับลดลง
• ช่วยลดและควบคุมระดับ ไตรกลีเซอไรด์ ในกระแสเลือด ทำให้ไม่เกิดภาวะการอักเสบในอนาคต • เพิ่มประสิทธิภาพในย่อยไขมันและกำจัดไขมันในตับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไวรัสตับอักเสบ

• ฟื้นฟูเซลล์ตับที่ถูกทำลายจากการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส ให้มีปริมาณเซลล์ตับและเนื้อตับที่ดีเพิ่มจำนวนขึ้นจนอยู่ในระดับปกติ
• เสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย เพื่อควบคุมจำนวนเชื้อไวรัส ให้มีปริมาณลดลงอย่ในภาวะจำกัด และไม่สามารถที่จะกระตุ้นการอักเสบได้อีก
• กระตุ้นภูมิต้านทานต่อตับ(Immunity) ให้ทนต่อการอักเสบ ที่ถูกกระตุ้นจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยลดระดับเอนไซม์ในตับ SGOT SGPT ที่สูงขึ้น จากภาวะการอักเสบให้ลดต่ำลงกว่า 40 จึงทำให้ภาวการณ์อักเสบของตับ ลดลงจนเป็นปกติ

ตับอักเสบเรื้อรัง

• ลดภาวะการอักเสบและเร่งฟื้นฟูเซลล์ตับที่ดีให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนอยู่ในระดับปกติ
• ช่วยสร้างสารอาบูมิน (Albumin) ลดอาการมือ เท้า บวม ท้องบวมโต (ท้องมาน) และลดภาวะการปดวดตามข้อ และการจุกแน่นนกลางอก
• ช่วยลดระดับเอนไซม์ในตับ SGOT SGPT ที่สูงขึ้น จากภาวะการอักเสบให้ลดต่ำลงกว่า 40 จึงทำให้ภาวะการอักเสบของตับ ลดลงจนเป็นปกติ
• กระตุ้นการทำงานของตับให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ร่างกายสามารถกำจัดสารสีเหลืองที่เรียกว่า บิลิรูบิน (Bilirubin) ได้ตามปกติ จึงทำให้ภาวตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ลดลง
• ขับสารพิษ (Detoxification) ในเซลล์ตับและเนื้อตับ ซึ่งเป็นการเสริมภูมิต้านทานต่อตับในทนต่อภาวการณ์อักเสบในอนาคต
• ยับยั้งการอักเสบของตับ สาเหตุของอาการตับบวมโต ทำให้ภาวะเจ็บใต้ชายโครงด้านขวาลดลงจนเป็นปกติ

ตับแข็งและมะเร็งตับ

• ลดการอักเสบของตับและหยุดการถูกทำลายของเนื้อตับที่ดี ไม่ให้เซลล์ตับแข็งลุกลามมากยิ่งขึ้น
• ลดภาวะอาการแทรกซ้อน เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ภาวะตับโต ท้องบวม
• ช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาจากยาแผนปัจจุบัน การทำเคมีบำบัด (คีโม) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ช่วยลดผลข้างเคียงของการรักษาเคมีบำบัดหรือ การฉายแสง ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
• ทำให้ทานอาหารได้มากขึ้น นอนหลับสนิท ไม่เหนื่อยง่าย ไม่อ่อนเพลีย

 สิ่งที่ตรวจ ค่าปกติ ค่าผิดปกติ ค่าบ่งชี้ความผิดปกติ

 SGOT หรือ AST

น้อยกว่า 40 U/L

ค่าสูงเกินกว่า 40 U/L

การอักเสบของตับ

 SGPT หรือ ALT

น้อยกว่า 40 U/L

ค่าสูงเกินกว่า 40 U/L

การอักเสบของตับ

 บิลิรูบิน (Bilirubin)

น้อยกว่า 1.0 mg/dl

ค่าเกิน 1.0 mg/dl

ตับผลิตน้ำดีผิดปกติ
ตาเหลือง ตัวเหลือง ดีซ่าน

 อัลบูมิน (Albumin)

3.5-5-5 g/dl

ค่าต่ำกว่า 3.5 g/dl

มือเท้าบวม ท้องมาน
ตับผลิตอัลบูมินผิดปกติ

 อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส
 (Alkaline Phosphatase)

น้อยกว่า 120 U/L หรือ
ค่าปกติของแต่ละที่

สูงกว่า 120 U/L หรือสูงกว่า
ค่าปกติของแต่ละที่

เกิดการไหลเวียนน้ำดีอุดตัน
มีก้อนเนื้อแทรกระหว่างเนื้อตับ
หรือมะเร็งตับ

ข้อเสนอสิ้นสุดภายใน
สำหรับลูกค้าที่ไม่ถนัดเรื่องการคลิกสินค้าลงตะกร้าสามารถกรอกฟอร์มสั่งซื้อได้เลยค่ะ


Promotion Fenucore 1 กล่อง พิเศษ 990 บาทPromotion Fenucore 3 แถม 1 พิเศษ 2,970 บาท